Tule tekemään Turku Pridea 2018!

Tule tekemään Turku Pridea 2018!

Vuoden 2018 Turku Pride -kulkue ja puistojuhla järjestetään 4.8. Tapahtuma järjestetään kokonaisuudessaan talkoovoimin ja kaikki auttavat kädet ovat tervetulleita. Jokaiselle löytyy varmasti mielekästä tekemistä oman ajan, kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Tapaaminen jo mukaan lähteneille vapaaehtoisille ja järjestetään Kirjakahvilassa keskiviikkona 6.6.2018 klo 18. Tule mukaan ideoimaan, tutustumaan ja kuulemaan lisää!  (Tuo kaverisikin!)

Lisäkysymykset voi osoittaa harjoittelijallemme Katille: [email protected]

Kom med och göra Åbo Pride 2018!

År 2018 ordnas Åbo Pride-tåget och parkfesten 4.8. Evenemanget ordnas helt med talkokrafter och alla är alltså välkomna med! Var och en får säkert något meningsfullt och intressant att göra med beaktande av hur mycket tid man har samt egna kunskaper och intressen. En träff för frivilliga som redan har lovat vara med och nya ordnas i Bokcaféet onsdagen 6.6.2018 kl. 18. Kom med och hitta på nya idéer, lära känna andra och höra mer! (Och ta med dina vänner!)

Eventuella ytterligare frågor kan du skicka till vår praktikant Kati: [email protected]

Join us in making Turku Pride 2018 happen!

Turku Pride 2018 is arranged 4th of August. The event is organised by volunteers and thus everyone is welcome to join! There’s something meaningful and interesting to do for everyone with taking into account how much time you have to spend and your interests and know-how. A meeting for new and older volunteers is organised on Wednesday 6th of June at 6 PM in Kirjakahvila (The Book Café). You’re very welcome to join us in coming up with new ideas, meet new people and hear more! (Bring your friend along!)

If you have any questions, don’t hesitate to contact our intern Kati: [email protected] 

Discover more from Turku Pride

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top