Åbo Pride paraden, parkfesten och slutfesten är områden utan diskriminering: alla är välkomna som de är

Vi accepterar inte homofobi, transfobi, sexism, rasism, diskriminering på grund av funktionshinder, hälsa eller andra mänskliga egenskaper, trakasserier eller på annat sätt olämpligt beteende.

Respektera medmänniskor och behandla alla med respekt.

Gör inte onödiga antaganden om någon.

Bedöm inte andras könsidentitet, sexuella läggning eller annan bakgrund. Var och en har rätt att definiera sig själv, eller vara utan att definiera.

Missköna inte! Oavsett om vi pratar svenska, engelska eller något annat språk får var och en bestämma med vilket namn och pronomen de vill kallas för.

Gör inte narr av eller genera någon.

Berätta inte nedsättande, rasistiska eller ableistiska skämt.

Rök eller spraya inte parfym på andra.

Rör inte andra utan tillstånd.

Ta eller publicera inte bilder utan tillstånd från alla i bilden.

Vi skapar en positiv och konstruktiv miljö där alla har möjlighet att delta eller vara utan att delta.

Ifall du upplever eller bevittnar diskriminering, trakasserier, mobbning eller hot, ta kontakt med vår trakasseriombudsperson