PRINCIPERNA FÖR ÅBO PRIDE

Åbo Pride är en fortsättning på gay pride –traditionen och regnbågsfolkets människorättsrörelse, som började år 1969 i New York Stonewall Inn. Åbo Pride är en demonstration, en minnesfest för Stonewall, ett mötesforum och en fest.

Åbo Prides slogan är ”rätt att älska – rätt att vara”. I Åbo Pride – paraden samt i de andra Pride-evenemangen har en rätt att visa alla sina känslor. Ändå kommer vi ihåg ett artigt beteende, och vi kan också be om ursäkt vid behov. Elaksinnad smutskastning är absolut förbjudet i alla Åbo Pride – evenemang, men samhällskritik är inte förbjudet – var kreativ! Det är sällan nödvändigt eller stilfult att kritisera någon på personnivå. Du kan fritt kritisera t.ex. olika politiska partiers och beslutsfattares riktlinjer samt vad som gjorts eller blivit ogjort, men t.ex. människors personlighet och utseende har inget att göra med detta. Eftersom det inte finns någon sjukdomsklassificering för dålig politik, är det inte heller lämpligt att patologisera dumhet.

Vi minns alltid att diskriminering inte är tillåtet. Vi strävar efter att uppehålla ett safe(r) space. Vi könar inte andra, eller klassificerar dem på andra sätt mot deras vilja. Om vi gör ett misstag ber vi om ursäkt och ser till att vi använder rätt term i fortsättningen.

I Åbo Pride har du frihet att välja under vilken grupps flagga du vill marschera. Pride är ändå ett fredligt demonstrationståg. Det här betyder att vi respekterar den allmänna ordningen, ordningsvakternas anvisningar samt paraddeltagarnas, ordningsvakternas, polisens och publikens rätt till fysisk och psykisk trygghet. I våra evenemang och vårt agerande tar vi också i hänsyn till tillgänglighet. Vi går bara längs den på förhand fastslagna rutten.

I Åbo Pride marscherar endast de i grupper som i förväg meddelat att deras grupp vill delta i paraden, och varför de vill delta. Förhandsanmälan är viktigt eftersom vi måste kunna bestämma en ordning för paraddeltagarna. Ur paraden utesluts inga grupper som respekterar Pride-principerna och ärligt kör regnbågsfolkets sak.  I paraden finns det också utrymme för dem som vill gå eller dansa under en gemensam flagga utan en egen paradgrupp.

Under paradens gång följer vi den finska lagen, och vi reagerar inte överdrivet på möjliga verbala och/eller fysiska attacker eller påhopp. Det är polisens uppgift att beskydda paraden, och paraden har också egna ordningsvakter. På vissa ställen är polisen på plats som ordningsupprätthållare samt trafikstyrare. Vi respekterar polisens anvisningar i deras jobb.

Paradgrupperna och de andra paraddeltagarna får fritt bära sina egna banderoller. Vi censurerar inte. Texterna och bilderna får ändå inte kränka någon grupp eller individ på ett osakligt sätt. Vi kräver erkännande av regnbågsfolkets människovärde och medborgarrättigheter. Detta gör vi genom att kräva rättigheter, inte genom att trampa på andras rättigheter.

Åbo Pride är en färggrann demonstrationsparad, samt en veckolång fest i stor volym, den bästa starten på hösten i Åbo! Välkommen!

Rulla till toppen