Turku Priden linjaus sponsoriboikotista

Helsinki Priden ympärillä on viimeisen viikon aikana kuohunut. Heidän päätöksensä rajata kaksi suurta poliittista puoluetta kumppanuuden ulkopuolelle on saanut lehdistön lähestymään myös Turku Pride ry:n hallitusta.

Hallituksemme on tänä vuonna keskustellut erityisen paljon sponsoreiden sekä muiden yhteistyötahojen kanssa tehtävistä rajanvedoista. Niin sanottu pinkkipesu – eli itsensä esittäminen LGBTIQA+ -ystävällisenä valheellisesti oman imagon pönkittämisen tai markkinoinnin lisäämisen toivossa – on valitettavan yleistä ja haluamme olla varmoja siitä, että kumppanuuden perustana ei ole vain oman puolueen, yrityksen tai järjestön markkinointi. Kumppanuuksista on ennenkin kieltäydytty samasta syystä.

Reagoimme nopeasti Helsinki Priden linjauksen muutokseen järjestämällä ylimääräisenä hallituksen päätösvaltaisen kokouksen nopealla aikataululla. Kokouksessa tultiin yksimielisesti siihen tulokseen, että myös Turku Pride kieltäytyy virallisesta sponsori-yhteistyöstä Kokoomuksen ja Keskustan kanssa. Heille on aiemmin keväällä lähetetty sponsorikirjeet, mutta Helsinki Priden pintaan nostamat asiat ovat saaneet meidät ajattelemaan asiaa toiselta kantilta. Selvitämme tässä tekstissä syyt päätöksellemme.

Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys

Turku Pride ei missään tapauksessa estä yksityishenkilöiden osallistumista Turku Prideen tai sen rahalliseen tukemiseen lahjoitusten muodossa. Tämä pätee kaikkien puolueiden edustajiin. Olemme äärimmäisen tietoisia, että näissä puolueissa on monta tasa-arvon kannattajaa. Tämä päätös perustuu yksinomaan siihen, ettei viralliseen sponsori-yhteistyöhön kyseessä olevien puolueiden kanssa lähdetä, sillä näissä puolueissa mielipiteet liittyen ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon tuntuvat olevan vahvasti kaksijakoiset. Ihmisoikeudet eivät kuitenkaan ole mielipidekysymys.

Jokainen Priden historiaa tunteva tietää, että liikkeen taustalla on nimenomaan myös transihmisten taistelu olemassaolostaan.Tänä vuonna aiemmin translaista äänestettäessä kyseessä olevat puolueet kuuluvat niihin, joiden äänissä oli suurta jakaantuneisuutta. Näin ollen voidaan todeta, että vähintään yksi merkittävimmistä Priden taustalla olevista arvoista ei täsmää kyseessä olevien puolueiden arvojen kanssa, sillä muutoin puolueet olisivat olleet yksimielisemmin translain puolella.

Pride on mielenosoitus

Pride ei ole vain juhla. Se on myös mielenosoitus tasavertaisuuden puolesta ja taistelua epätasa-arvoisia rakenteita vastaan. Taistelun käymiseen ei puolueen logoa tarvita. Pride kokoaa koko sateenkaariyhteisön yhteen, joten sen on myös oltava kaikille turvallinen myös psyykkisellä tasolla.

Korostamme, että kaikki seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia tukevat yksityishenkilöt puoluetaustasta riippumatta ovat edelleen tervetulleita lahjoittajiksi, oheistapahtumiin, kulkueeseen ja puistojuhlaan. Puolueet toivotetaan avosylin takaisin yhteistyöhön sitten, kun niiden voidaan todeta ajavan Priden arvoja ja olevan valmiita liputtamaan tasa-arvon puolesta kuukaudesta riippumatta.

Turku Pride komppaa Helsinki Prideä sanoissa: “Yhdessä kirittäen kohti parempaa ihmisoikeuspolitiikkaa!”

Helsinki Priden oman tiedotteen voit lukea täältä: https://pride.fi/pride-media/yhdessa-kirittaen-kohti-parempaa-ihmisoikeuspolitiikkaa/

Discover more from Turku Pride

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top