Åbo Pride firar sitt 10-årsjubileum!

Snart är det åter dags att fira Åbos största och mest färggranna människorättsevenemang som i år arrangeras för tionde gången! Prideveckan ordnas i år 26.8.-1.9. och kulminerar lördagen 31.8. i samband med veckans huvudevenemang: Prideparaden, följt av den traditionella parkfesten. I år firas Åbo Pride med temat Gemenskap. 

Åbo Pride 2022. 

I år firas det tionde året av både Åbos och Egentliga Finlands största människorättsevenemang. Feståret firas med temat Gemenskap för att lyfta fram samhörigheten och den betydelse som regnbågsgemenskapen har för många. 

Under veckan ordnas det mycket varierande och inkluderande program i samarbete med olika partners. Lördagen den 31.8. marscherar vi genom staden till Puolalaparken där den traditionella parkfesten hålls. Efter det firar vi så klart med fest hela kvällen! 

Temat Gemenskap 

Åbo Pride firar sitt festår med temat Gemenskap. Regnbågsgemenskapen har en stor betydelse för många sexuella minoriteter och könsminoriteter. 

Samhörigheten och vikten av gemenskapen uppenbarar sig tydligt under Pride då man samlas på olika håll för att bilda en trygg och glädjefylld gemenskap. Gemenskap ökar vårt välbefinnande.

Betydelsen av den egna gemenskapen betonas även av diskrimineringen som många könsminoriteter och sexuella minoriteter bemöts av till och med i sin närkrets. På grund av detta är den så kallade valda familjen mångas närmaste stöd och trygghet. 

Under de senaste åren har den samhälleliga atmosfären blivit tuffare. Enligt Seta ry har två av tre Pride-evenemang som ordnats i Finland år 2023 blivit hotade av olika hatmotiverade gärningar. Detta betonar vikten av Pride-gemenskapen. 

Kom med och förverkliga Åbo Pride!

Åbo Pride förverkligas tillsammans med våra samarbetspartners, och ett evenemang som detta vore inte möjligt utan volontärer, programarrangörer och partners.

Åbo Pride ry:s styrelse har gjort beslut gällande samarbete med politiska partier i år. Åbo Pride ry välkomnar med alla de politiska partier som förbinder sig till att genom lagstiftning förbjuda omvändelseterapi. 

Med omvändelseterapi menas behandlingar som strävar efter att förändra identiteten av sexuella minoriteter och könsminoriteter. Till exempel anser Finlands Psykologförbund att omvändelseterapi är oetiskt och skadligt. 

Medborgarinitiativet som siktar på att förbjuda omvändelseterapi behandlas för tillfället i riksdagen.

Hae mukaan Turku Priden kumppaniksi (även på svenska, also in English)

Tule vapaaehtoiseksi Turku Prideen  (även på svenska, also in English)

Järjestä ohjelmaa Turku Prideen (även på svenska, also in English)

Ilmoita organisaatiosi Turku Pride -kulkueeseen (även på svenska, also in English)

Information:

Rita Pöllänen

Ordförande, Åbo Pride ry

[email protected]

050 406 1936

www.turkupride.fi

Instagram: @turkupride

Facebook: Turku Pride

Från Åbo Prides hemsida kan man ladda ner bilder för användning i media. I samband med bild bör nämnas upphovsrättsinformation.

Åbo Pride ry är en icke-statlig organisation som ordnar det årliga människorättsevenemanget och demonstrationen för sexuella minoriteter och könsminoriteter. I Prideparaden år 2023 deltog ungefär 5 000 människor. Åbo Pride är en partipolitiskt obunden organisation som bedrivs av frivilliga. 

Pride-rörelsen anlände till Åbo år 1990 under namnet befrielsedagarna. Då samlade Åbonejdens Seta en grupp med människor i augusti för en demonstrationsmarsch som slutade på Salutorget. Befrielsedagarna motsatte sig lagen som trädde i kraft 1971, som gjorde uppmanande till homoseksualitet straffbart. Denna lag avskaffades slutligen år 1999. År 2011 ordnade Åbonejdens Seta en parkfest i Puolalaparken, men detta år ordnades ingen parad. År 2014 ordnades den första officiella Åbo Pride-demonstrationen. 

Upptäck mer från Åbo Pride

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen