Tillgänglighetsinformation: Manilla

På innergården finns en invaparkeringsplats.

Innergården och rampen till huvudingången är asfalterad. Marken vid invaparkeringen är plattare, men vägen in till innergården är brant och saknar ledstång.

Rampen till huvudingången har ledstång (höjd 90 och 67 cm). Rampen är ca. 40 m lång. Obs! Rampen är aningen brantare i början med en skarp vänstersväng.

Vägen från rampen till ytterdörren (ca. 2 m) har ingen ledstång och marken är ojämn.

Ytterdörren öppnas utåt (handtag på vänster sida) och är ganska lätt. Dörröppningen är 74 cm bred samt har en pardörr som är lika bred och kan öppnas vid behov.

Innerdörren är lätt och öppnas inåt (handtag på vänster sida), även den har en pardörr.

Tröskeln vid huvudingången är ojämn, på insidan 2,5 cm hög och har en liten springa mellan tröskeln och rampen som leder in mot aulan.

Rampen vid aulan (7°) är lika bred som dubbeldörrarna och har ledstång på båda sidorna (höjd 90 cm). Rampens ledstänger börjar först efter de öppnade innerdörrarna.

Studions tillgängliga ingång hittas rakt fram med den korridor som leder till Tehdas-teatern och sedan vänster.

Dörröppningen till studion är 84 cm bred. Dörren är aningen tyngre och öppnas rakt utåt mot ytterväggen (handtag på vänster sida). Tröskeln på yttersidan är minimal och på insidan sammanförs den med en liten ramp (6,6°).

Det kan vara skäl att notera att vid dörröppningen på västra sidan finns en annan dörr som öppnas utåt.

En inva-wc finns vid aulan.

Under evenemanget sitter vi oftast på golvet, men detta är inte en förutsättning för att delta eller knyta. Det finns också stolar till hands.

Under evenemanget använder vi inte blinkande ljus och musik spelas inte för högt.

Starka parfymer och andra starka dofter är förbjudna.

Assistenter och tolkar är så klart varmt välkomna att ta del av evenemanget utan extra kostnad. Assistenten kan naturligtvis, vid behov, assistera med att binda.

I utrymmet följer vi reglerna för ett tryggare utrymme, vilka läses upp i början av evenemanget.

Om det är något du undrar över gällande andra tillgänglighetsbehov eller tillgängligheten överlag, vänligen kontakta oss per e-mail: turkupeerrope(at)gmail.com.

Rulla till toppen